!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Soprum

Sopsortering

I vår förening vill vi värna om miljön, och vi ser sopsortering som ett konkret sätt att göra detta i vardagen. Vi har därför valt att erbjuda sortering i soprummen istället för att hänvisa till offentliga återvinningsstationer. Soprummet är endast avsett för hushållsavfall!

I soprummet skiljer vi på 

  • returpappförpackningar
  • wellpapp
  • restavfall
  • komposterbara sopor
  • metallförpackningar
  • plastförpackningar
  • tidningar (dags- och veckotidningar)
  • glas (färgat och ofärgat)

Genom att sortera kan vi också minska våra kostnader för sophämtning. Högst kostnad per kilo får vi betala för restavfall, dvs den traditionella soppåsen. Som exempel kan nämnas att kilopriset för restavfall är mer än fem gånger så högt som kilopriset för komposterbara sopor. En annat sätt att spara pengar på är att platta till kartonger så de upptar så lite plats som möjligt innan de läggs i återvinningskärlet för kartong. Ju plattare kartonger, desto mer får plats i kärlet och därmed kan vi ha längre intervall mellan tömningarna.

Batterier, lampor och lysrör

Batterier, lågenergilampor och glödlampor kan man slänga i plastlådor i soprummet.

Farligt avfall

Grovsopor, farligt avfall osv. skall varje medlem själv lämna till återvinningscentral.

Vitvaror och elektronik

Uttjänta vitvaror och elektronik bortföres och tas om hand på ett korrekt sätt av respektive medlem. Om du väljer hemleverans när du köper nya vitvaror brukar säljaren kunna köra bort ditt gamla kylskåp mot en låg avgift. Du kan även kontakta Renova om du vill ha vitvaror bortforslade. Vitvaror, möbler, datorer etc. får ej lämnas i soprummet.