!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Historik

Området Klippan har fått sitt namn från ”Skinnareklippan” som är den lilla kulle där Sankta Birgittas kapell ligger idag. Namnet tros härröra ur ordet skinnare som betyder garvare. Men en annan gissning är att det skulle anspela på att det här låg en tullstation och tullarna skulle allmänt vara kallade skinnare, eftersom de hade för vana att ”skinna folk”.

 Ankarsmedjan

Restaurang Sjömagasinet

Klippans kulturreservat har en lång och intressant historia och går tillbaka ända till 1300-talet som Göteborgs första befästning och till 1600-talet som stadens första hamn. Så länge älven inte var uppmuddrad stannade skeppen vid Klippan och lastade av sina varor på mindre hemförarbåtar som kunde ta last och passagerare in till centrum. Klippans glanstid inföll dock under 1700-talet. Klippan blev då Ostindiska kompaniets hemmahamn under 1731-1813. Den 9 februari år 1732 avgick det första fartyget till Kina och återkom 1,5 år senare. Ostindiska Kompaniet blev sedan Sveriges första stora handelsföretag med sina 132 expeditioner. Några av de bevarade byggnaderna från denna tid är Sjömagasinet som idag är en välrenommerad restaurang och Ankarsmedjan som idag används som TV-kök och konferenslokal. Vid Klippans hamn upprättades också en tullstation 1815, detta var nödvändigt eftersom det florerade mycket smuggelgods. Området var fullt av folkliv med verkstäder, handelsbodar, värdshus och krogar och vissa perioder lär inte ens ordningsmakten ha velat göra sig besväret med att ta sig ut till de yttre delarna av Klippan.

 Gamla Älvsborgs fästning

I området ligger också Gamla Älvsborgs fästning som byggdes för att försvara älvmynningen. Fästningen finns nämnd redan år 1366 och intogs flera gånger av danskarna. Fästningen lades ned 1660 och användes som byggmaterial för den Nya Älvsborgs fästning. Idag kan man se de framgrävda kvarlevorna av fästningen. Här byggde senare Adam Robert Lorent sitt socker- och porterbruk i början av 1800-talet. Tysken A R Lorent var en stor affärsman i Göteborg under 1800-talet och hans företag var under sin tid det största i staden och stora delar av brukets byggnader finns kvar än idag och härbärgerar bland annat industriföretag och konstnärsverksamheter. Efter att den Lorentska förmögenheten förskingrats och grundaren dött, köptes bruket på konkursauktion av den unge skotten David Carnegie J:r som sedan lyfte bruket till nya höjder. Carnegie porter blev mycket populärt och lär bland annat ha ordinerats till ammande kvinnor. Under år 1916 producerades 5,5 miljoner liter porter. Faktum är att Carnegie porter idag är Sveriges äldsta varumärke som ännu är i bruk.

 Klippan

Under David Carnegie förbättrades den sociala välfärden för arbetarna avsevärt. Det byggdes arbetarbostäder, skola och badhus. Arbetarna kunde också åtnjuta olika förmåner såsom fri läkar- och sjukvård och erhöll också en slags sjukpenning. För arbetarnas skull lät Carnegie uppföra St: a Birgittas kapell. Namnet anspelar inte som man lätt kan tro på vårt svenska helgon Sankta Birgitta utan på det irländska skyddshelgonet St Bridget och kyrkan är en replik av Carnegies hemkyrka i Balquidder, Skottland.

S:ta Birgittas kapell

 

Röda Sten

Det finns olika teorier om Röda Sten. En av dem är att man förtöjt ett fartyg vid stenen i svår storm och på så sätt räddat det. En annan är att en svensk i ofredstid på 1600-talet hunnits ikapp av danskarna och dräpts där så att hans blod färgat stenen röd. En tredje förklaring är att stenen fungerat som märke för ett så kallat ”älvlås”. Älvlåset bestod av en kätting som fästes i tjocka järnhylsor inslagna i berggrunden och spändes över älven för att hindra ovälkomna sjöfarare. Det man med säkerhet kan konstatera är att det med tiden blivit tradition att måla stenen röd och att man med tiden glömt bort varför.

 Röda sten