!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Mäklarinfo

Viktig information kring nyckelkvittenser vid försäljning:

Vid försäljning av bostadsrätter
Nycklar som hör till lägenheten samt nycklar till postfack återlämnas av avflyttande bostadsrättsinnehavaren och kvitteras av inflyttande bostadsrätts-innehavaren.
Till lägenheten ska det finnas minst 3 nycklar och till postfacket 2 nycklar.
För att Byggbeslag skall kunna assistera vid en försäljning behöver du meddela dem i god tid innan tillträdesdagen.
Detta för att nycklarna ska kunna lämnas över till den nya bostadsrätts-innehavaren som också då kvitterar antalet nycklar.
Byggbeslag kan finnas på plats vid kontraktsskrivningen om så önskas för att underlätta hanteringen. Annars enligt överenskommelse.
Om nycklar skulle saknas vid avflyttning faktureras låsbytet den avflyttande bostadsrättsinnehavaren.
 
Kontaktuppgifter Byggbeslag:
Telefonnummer: 010-163 64 60.
Adress: Marieholmsgatan 54A, 415 02 Göteborg