!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Informationsnummer

Informationsnummer vid allvarliga olyckor och kriser

Regeringen har gett SOS Alarm i uppdrag att i samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ta fram tjänsten som kommer att vara tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar.

All information som lämnas på 113 13 är verifierad information, det vill säga den är avstämd med till exempel kommunen där händelsen har ägt rum. Ofta kan SOS Alarm, med sin centrala roll i samhället, kort bekräfta att något har inträffat. Den verifierade informationen kommer, beroende på händelse från kommuner, länsstyrelser, centrala myndigheter eller andra ansvariga aktörer.

Ring alltid 112 i en nödsituation när det är fara för liv, egendom eller miljö.

112 Nödnummer vid fara för liv, egendom eller miljö
1177 Sjukvårdsrådgivning
114 14 Polisens nummer vid icke akuta händelser
113 13 Informationsnummer vid allvarliga olyckor och kriser