!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Parkering

Garageplats och P-plats utomhus ägs och administreras av Klippan Kulturfastigheter. Utomhusparkeringen är inte personlig. Du ställer din bil där det är ledigt.

Garage- och P-plats sägs upp vid avflyttning/försäljning av lägenhet.

Avgifter

Avgift för p-plats i garage: 1000 kronor per månad

Avgift för p-plats utomhus: 400 kronor per månad

Gästparkering

Utomhusparkeringen kan användas även av våra gäster. P-automat finns i området.

Så anmäler du ditt intresse

Om du vill ha en p-plats i garaget eller utomhus kontaktar du info@klippan-kulturfastigheter.se. Mottaget datum räknas som anmälningsdatum. All administration av intresseanmälan, hyra, uppsägning och utskick av hyresavier sker genom Klippan Kulturfastigheter. När du betalar din parkering, var noga med att ange avi- och kontraktsnummer.

Regler vid uppsägning

Hyresgästen säger upp avtalet genom e-post till info@klippan-kulturfastigheter.se
Ömsesidig uppsägningstid är tre månader eftersom avtalet är slutet på bestämd tid och hyrestiden är tre månader. (Avtalen är "rullande" tremånadersavtal och förlängs automatiskt tre månader i taget om de inte sägs upp av endera parten).
Avtalet upphör vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen. Under uppsägningstiden erläggs hyra månadsvis för tiden fram till att avtalet upphör.

Ordningsregler och säkerhet

För allas säkerhet är det upp till varje hyresgäst att alltid se till att dörrar och port går igen efter in- och utpassering. Garaget får endast användas för uppställning av bilar och motorcyklar. Annat gods får av brandsäkerhetsskäl inte förvaras i garaget.

Städning av garaget

Städning av garaget sker 4 gånger per år.

Kontakt Klippan Kulturfastigheter

Klippan Kulturfastigheter AB
Geijersgatan 1B, 411 34 Göteborg
Tel: 031-720 22 80
info@klippan-kulturfastigheter.se