!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Stadgar

Stadgarna är bostadsrättsföreningens grundläggande regler. Stadgarna ska vara registrerade hos Bolagsverket och är därför en offentlig handling. Det är föreningsstämman som beslutar om stadgarna.
 
Brf Klippan Sockerbrukets Stadgar, ladda ner här:
 
 
Förutom bostadsrättsföreningens stadgar finns det olika lagar som bostadsrättsföreningar ska följa.

• Bostadsrättslagen                                  http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910614.HTM

• Hyreslagen (ingår i jordbalken)            

• Bokföringslagen                                    http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19991078.HTM

• Lagen om ekonomiska föreningar         http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19870667.HTM
Utskriftvänlig version