!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Ombyggnationer

Funderar du på att göra om hemma?

Det finns några saker att tänka på innan du går vidare.

  • Bostadsrättsinnehavaren får inte göra någon väsentlig förändring i lägenheten utan tillstånd av styrelsen.
  • En förändring får aldrig innebära bestående olägenhet för föreningen eller annan medlem.
  • Underhålls- och reparationsåtgärder skall utföras på ett fackmannamässigt sätt.
  • Som väsentlig förändring räknas bl.a. alltid förändring som kräver bygglov eller innebär ändring av ledning för vatten, avlopp, värme eller ventilation.
  • Bostadsrättsinnehavaren svarar för att erforderliga myndighetstillstånd erhålls.
  • I vissa fall måste lägenheten återställas till sitt ursprungliga skick vid försäljning.

Läs mer här om vad som gäller vid ombyggnationer samt vem som ansvarar för vad i en bostadsrättsförening: http://hotpot.se/hsb-ansvar-brf-brh.htm#1

Mer information hittar du också i våra stadgar http://www.klippansockerbruket.se/?rID=1076&page=stadgar