!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Motioner och förslag

Skillnad på förslag och motion

Löpande under året kan du skicka in förslag på olika åtgärder, synpunkter och annat till din styrelse i bostadsrättsföreningen. Till årsstämman däremot ska du skriva en motion.

Så här skriver du en motion

1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.
2. Skriv vad ärendet handlar om.
3. Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta.
4. Skriv under dokumentet med ditt namn.
5. Skicka eller lämna personligen din motion till styrelsen. Antingen via styrelsens postfack i 65:an eller  maila den som inskannat dokument till styrelsen@klippansockerbruket.se
6. Motionen måste lämnas till styrelsen inom föreskriven tid (ca två månader innan stämman) för att kunna behandlas under årsstämman. Sista datum för motioner informeras om på hemsidan.